Skattejagtsbrev til kommunalpolitikere

Kære [Navn på kommunalpolitiker]

Jeg indgår i en gruppe frivillige der er ved at skabe en skattejagt for en upolitisk forening. Der arbejdes p.t. på at igangsætte lokale skattejagter og dertil relaterede forskellige andre opmærksomhedsskabende aktiviteter, som skal lanceres samtidigt med lancering af foreningens navn og side på sociale medier mm. Jeg må ikke nævne foreningens navn endnu, da det at finde navnet er en del af skattejagten 🙂

Med kommunalvalget stående for døren, løftede jeg idéen om at forhøre kandidater til kommunalvalget om at medvirke i skattejagterne. Den blev modtaget positivt, under forudsætning af at det ikke bliver politisk. Men en politiker kan gerne medvirke i den skattejagt, der planlægges. Den planlægges som en delvis online skattejagt og delvis som en “Ud i lokalsamfundet” skattejagt. Skattene bliver sponsor gavekort fra lokale erhvervsdrivende m.fl.

Skattejagten bliver i De Nattergales “The Julekalender” stil, så det bliver med en god portion blandet jysk og københavnsk humor. Storyboard laves af forskellige grupper, og kan i høj grad være improviseret. Inspiration er med udgangspunkt i The Julekalender og i dette oplæg til The Skattejagt storyboard afsnit 1

Din medvirken kan være ved at tage med på en køretur hvor der optages et kort videoklip, om “et eller andet godt lokalt bære- og væredygtigt initiativ i kommunen”, hvor folk så skal finde frem til dit navn, gætte et sted det optages e. lign, for at finde et spor til at finde et skattekort eller en skat i skattejagten. The Skattejagt har ingen ophavsret og kan publiseres på sociale medier af alle.

Skattejagt teamet sender denne besked til en del kandidater til kommunalvalget, men med begrænsede ressourcer og begrænset tid til valget, så skal vi hurtigt igang med optagelserne og det kan ikke loves, at der bliver lavet noget med alle der ønsker at medvirke.

Derfor, hvis du er interesseret i at medvirke, så besvar venligst hurtigt muligt denne e-mail med dine kontakt deltaljer, og meget gerne også med et lokalt initiativ e. lign, i din kommune, som du kunne ønske at bringe lys på i en skattejagt.

Du skal afsætte én til maks to timer, og må meget gerne skrive hvor du bor og gerne to tidspunkter hvor du lige nu kan se at din kalender er fri (ikke bindende). Vi starter optagelserne d. 2. November, og fortsætter frem til kommunalvalget d. 11, men skattejagten fortsætter herefter, frem til Jul.

Det er ikke en bindende tilmelding, men du vil blive skrevet på en liste og herefter vil dem vi når frem til på listen blive kontaktet telefonisk med henblik på at aftale nærmere.

Om foreningen kan jeg oplyse dens formål, med undtagelse af ét skjult ord:

“Foreningens primære formål er at arbejde for udbredelse af [Skjult ord]. I formålet ligger udbredelse af bæredygtig hjemmedyrkning af sunde grøntsager og andet spiseligt der kan dyrkes på land og i by, samt at skabe lokale sociale aktivitets-, være- og mødesteder for alle aldre med alle typer aktiviteter der har direkte eller indirekte relation til foreningens formål. I formålet lægger især at afhjælpe splittelse, ensomhed og økonomiske udfordringer blandt lokalsamfundenes og oplandets udsatte og sårbare personer og familier, gennem en inkluderende involvering i lokale fællesskaber, samt at skabe haver som også ældre- og kørestolsbrugere kan nyde og passe ved egen hjælp”

Hvis du vil hjælpe som frivillig med at finde skattegavekort til skattejagten hos lokale sponsorvirksomheder mm, må du også gerne skrive det.

Et års-medlemskab koster 240 kr. og du er naturligvis velkommen til at blive medlem, også selvom du ikke medvirker i skattejagten :-).

Med venlig hilsen
Skattejagt teamet