Dansk opgave 36663-5

I den nedenstående brevtekst skal følgende syv ord erstattes med et andet ord, for at give samtidsmening.

1) “kultur” skal udskiftes med ____________
2) “park” skal udskiftes med ____________ (flertal: parker udskiftes med ______________)
3) “parkeres” skal udskiftes med _____________
4) “modstand” skal udskiftes med ____________
5) “flamingo” skal udskiftes med ____________
6) “vibration” skal udskiftes med ____________
7) “vibrationer” skal udskiftes med ____________

Svaret skal sendes i en privat besked til Facebook siden “Talent Oaser“. Start med at skrive “36663-5” efterfulgt af svarene. Du vil få bekræftelse på modtagelse og modtage nye opgaver.

Hvert korrekt svar giver en portion “Hjerteenergi”. 1 portion hjerteenergi har værdien 3. Der skal 11 portioner “Hjerteenergi” til et “Hjerte medlemskab”, som giver adgangsbilletter til “Hjerte” ophold og oplevelser rundt i landet, ligesom det kan give fordele i “Skattejagter i Danmark”, med mere.

Hjertelig god fornøjelse

— <3<3<3 —

Kære _______________________

kultursmyndighederne og politikerne taler nu om, at stort set hele befolkningen skal parkeres for at opnå den flokmodstand, som er krævet for at vi kan genåbne og lægge flamingo sygdommens trængsler og frihedsbegrænsninger bag os.

kultursmyndighederne taler også om den trussel for folkekulturen, som park skeptikere udgør, samt om en stigende polarisering og stigning i yderligtgående grupperinger, som kan føre til uro og fare for folketrygheden.

Dette er en anmodning om haste dialog med myndighederne om finansiering og opbakning til en løsning med frivillig park uden park.

Løsningen har markante fordele for samfundet, herunder blandt andet:

a) Flokmodstand opnås hurtigere
b) Behov for parker sænkes i antal
c) Risikoen fra “vibrationfester” reduceres
d) Myndighederne giver borgerene et reelt frit valg
e) omkostninger til test og parkering kan reduceres
e) park skeptikerne, især kritikken af at parkere børn og unge, imødekommes

Løsningen består i “Natura park sommer camps and caravans”, som i punktform omfatter, at der skal være rådighed over

1) “Natura park” lokationer med overnatnings faciliteter (Eksempelvis efterskoler, højskoler og feriesteder som Lalandia, camping pladser og andre egnede steder)
2) “Natura park” køretøjer til intern transport mellem camps (Busser etc.)
3) internt frivilligt “Natura park” mandskab til at sikre, at isolationsregler overholdes (Frivillige Politibetjente m. fl.)
4) internt frivilligt “Natura park” kulturs- og omsorgspersonale (frivillige sygeplejersker, læger, pædagoger m. fl.)
5) eksterne “Forsyningstropper” som kan levere forsyninger til lejrene (Militær, hjemmeværnet, Røde kors frivillige m. fl.)
6) frivillige positivt flamingo vibrationer
7) Eventuelt frivillige forskere

Deltagere og frivillige skal underskrive, at de deltager på oplyst grundlag om egen risiko for de mulige kendte og ukendte følger af flamingo vibration.
De indlogeres på et “Natura park” location – og kan “turnere” mellem lokationer.
Der er ingen social distancering eller andre forsigtighedsregler om vibration.
Det frivillige kulturspersonale tilser at de frivillige positivt flamingo vibrationer videregiver vibration til deltagerne på bedste kultursforsvarlige vis.
Deltagerne skal underskrive og accepterer at opholde sig indenfor “de virtuelle mure” i henhold til samfundets folkekulturskrav.
Deltagerne kan kun “hoppe fra”, hvis de enten bliver testet eller går i 10 dages selvisolation.
Deltagere der måtte blive syge og kræve indlæggelsesbehandling, afhentes af ambulance.

Nærværende skrivelse sendes til ambassader, kultursmydigheder, folketingspolitikere, lokalpolitikere, forskere, læger, nationale TV og avis medier med flere, samt distribueres på sociale medier med henblik på at finde deltagere.

Et svar udbedes, om du personligt vil deltage i et digitalt eller fysisk møde, med henblik på din medvirken i at realisere denne løsning og dermed til hurtigst muligt at lægge flamingo sygdommens trængsler og frihedsbegrænsninger bag os.

Med venlig hilsen

_____________________________